ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשטז

ד' אד"ש

מרת מלכה גורעוויטש

[ רוסית], ו' אד"ר השמטתי

[תרגום חפשי]

במענה למכתבה שבו כותבת על בעלה, מצב הפרנסה וכו',

אקוה, שמזמן כתיבת המכתב השתפרה הפרנסה, ויתן השי"ת שתהי' כדבעי בשלימות, ושתנוצל הפרנסה על ענינים בריאים וטובים ועניני תורה.

מה שכתבה אודות עבודת בעלה בשטח התירגום, הרי בכל אופן אין זה יכול להיות מקור קבוע ומספיק לפרנסה.

לענין תרגום [קונטרס] "ומעין", אקוה שגמר את התרגום. אך כפי שדובר, התרגום צריך לקבל את הסכמת "ארגון האקדמאים", שהם יכולים לשער את התגובות של חברי הארגון, ובמיוחד בעלי התשובה שביניהם. בסופו של דבר הרי עיקר תרגומים אלה הם עבור אלה שאין להם שליטה, או שאין יודעים כלל לשון קודש.

בעת רצון יקרא הפ"נ שלה על הציון.

יתן השי"ת שתבשר טוב בכל האמור לעיל.


דלעיל אגרת י'תקצ, ובהנסמן בהערות שם.