ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשיז

ד' אדר ב

מרת ליבא מיכלא

[ רוסית], [תרגום חפשי]

 מאשר הנני קבלת מכתבי' בדואר וגם על ידי קרובי' הגרים כאן, שבטח מסרו לה את תשובותיי בזמנם.

יתן השי"ת שכל משאלותי' תתקיימנה לטובה בעתיד הקרוב, ומכאן והלאה יהי' תוכן מכתבי' בשורות טובות.

ובפרט שכעת הוא חודש אדר, חודש הצלחה וכל טוב עבור בני ישראל בכל המובנים.


אגרת נוספת אלי' – לקמן י'תתסה.