ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשיט

[ז' אדר שני, ה'תשל"ג]

כמובן למלאות בקשתם (וקודם שיקדמנו אחר. וק"ל). ובפרט שיַתנה שיספק כל הכמות לא בב"א. וק"ל.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מו"ה ישראל לייבאָוו, יו"ר צא"ח בארה"ק, מז' אד"ש ה'תשל"ג. אגרות נוספות אליו, לעיל חכ"א ח'כד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן י'תתסח. י'תתעח.

בקשתם של משרד הבטחון, לקנות 1500 זוגות תפילין.