ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשכב

ב"ה, י"ב אדר ב', ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר חיים שי' בר לב

וכל בני המשפחה שיחיו

בצער נודעתי על דבר פטירת אביו ע"ה. והנני משתתף בצערו ובאבל המשפחה ושולח להם ברכת תנחומים בנוסח המסורתי המקודש -

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

ויהי רצון שמכאן ולהבא לא יוסיפו לדאבה עוד ואך טוב וחסד, בטוב הנראה והנגלה, יהי' מנת חלקם תמיד כל הימים,

ומתוך בריאות ומנוחת הנפש והגוף ינצל כשרונותיו בכל עת מצוא לטובתם האמיתית של אחינו בני ישראל בארץ ישראל.

בכבוד ובברכה.


מר חיים בר לב אגרות נוספות אליו – לעיל י'תקעב, ובהנסמן בהערות שם.

בנוסח המסורתי . . המקום ינחם ראה לעיל חכ"ו אגרת ט'תרפה, ובהנסמן בהערות שם.