ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשכט

ב"ה, י"ז אדר ב', ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר ברוך שי'

אלוף משנה בהט

שלום וברכה!

בנועם קבלתי פ"ש ממנו על ידי הרב לרר שי' שהביא גם כן מכתבו בקשת ברכה, שייקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר בעת רצון.

והשם יתברך ימלא משאלות לבבו לטובה בכל הענינים שכותב, ומתוך מנוחה יצליח בתפקידו האחראי וינצל כל אפשריות לטובת הפרט ולטובת הכלל גם יחד.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות.


הרב לרר מנחם מענדל.