ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשלד

כ"ב אדר ב

מרת רבקה

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

מאשר הנני קבלת מכתבה.

ימלא השי"ת משאלותי' לטובה.

מן הסתם אין צורך להדגיש את הכרח חיי היום יום בהתאם להוראות תורתנו הקדושה, ובפרט כשגרים בארץ הקודש – ארץ ישראל. וזה מביא עמו ברכות השי"ת בכל מה שזקוקים לו.

מובן מעצמו, שכל האמור לעיל מתייחס לכל אלה שהיא כותבת אודותם, ובכלל לכל בני ישראל.