ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשמו

ר"ח ניסן

מרת איידלא

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

במענה למכתבה מיום 23 ל3 73,

ימלא השי"ת כל משאלותי' לטובה.

ובפרט שאנו עומדים ימים אחדים לפני חג הפסח, הנקרא "זמן חירותינו" – חג גאולה וחירות גם מכל סוג של דאגות, והרי דבר זה מוכרח כדי שכל יהודי, אשה או איש, ללא הפרש בגיל, יוכל לחיות את חיי היום יום לפי הוראות הקב"ה (כמפורש בשולחן ערוך), אשר זה עצמו מגדיל את ברכות השי"ת בכל המצטרך.