ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשנז

[כ"ד ניסן, ה'תשל"ג]

לעשות כהוראת [ד"ר בערנאַרד אַקערמאַן] (היינו שיַמשיך לטפל בבנה שי' כפי ראות עיניו – כנ"ל).

נסיעה לאה"ק עתה – בלאה"כ א"א עתה מפני החום הרעש דחגיגות שם וכו'. בנוגע לסתיו וחורף ידונו כשיתקרב הזמן – בהתאם להמצב אז.

אזכיר עה"צ.

לדבר אתי פא"פ – אין כל צורך כלל (ובפרט שאין עתה "יחידות"). באם כדי שתוכל לאמר לבנה שי' שדברה אתי וכו' – לאחרי מעריב או מנחה.

(לבארה שזהו בפרוזדור, רק ברכת צאתכם לשלום וכו').


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב מכ"ד ניסן ה'תשל"ג.

הוראה למזכירות.