ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשסא

[כ"ז ניסן, ה'תשל"ג]

במענה למכתבה מיום [כ"ז ניסן] – לא לנסוע לחו"ל.

התקוה שלוקחת חלק פעיל בפעולות בנות חב"ד להפיץ היהדות האמיתית.

וכמובן – לכל לראש ע"י שתהי' דוגמא חי' בזה. וק"ל.


מצילום כתי"ק, על גליון שאלתה מכ"ז ניסן ה'תשל"ג, אם לנסוע לארה"ב לחדשי הקייץ, או להמשיך לימודי' בטכניון.