ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשסב

ב"ה, כ"ז ניסן תשל"ג

ברוקלין

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה הלל שי'

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח לכת"ר שי':

"במענה להטליפונ'ס, אזכיר על הציון להמצטרך בגו"ר.

דעתי בנוגע לרבנותו כמקדם ושלילת תל אביב עוד נתגברה.

קַבָלָתי פני מישהו עתה תפגע בכבוד כל אלה שכבר שללו בקשתם בזה, ואתו הסליחה.

בברכה לבריאות ולבשורות טובות.

מנחם שניאורסאהן"

המברק בטח נתקבל במועדו.

בכבוד ובברכה,

מזכיר


מו"ה הלל מעדאליע, אנטווערפן. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו י'תקפח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרות י'תתטו. י'תתצד. י'תתצט.