ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשעה

ב"ה, כ' אייר, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה . . . שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום י"ב אייר - בנוגע

1) לטיפול רפואי דבנו שי' - כעצת רופא ידיד.

2) נסיעת בנו לכאן - כמפורסם שייך להנהלות ב' הישיבות, בה לומד ודכאן.

בטח שומר הוא השלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים.

הפ"נ שבמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'.

בברכה,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.