ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשעט

ב"ה, כ' אייר, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

מר גרשון שי' גרא

רח' הנדיב 2 גבעתים

שלום וברכה!

באיחור זמן רב נתקבל מכתבו עם המצ', ותודה רבה על שימת לבבו להודיעני על דבר הענינים שכותב.

ויהי רצון שהענינים יבואו על תיקונם, וגם לו יהי' חלק בתיקון הדברים.

בהזדמנות זו אביע איחולי שעבודתו בהכנת ועריכת אלבום חב"ד תהי' בהצלחה ומתאים להכוונה, שהרי זה ענין הנוגע לרבים.

בכבוד ובברכה.


אלבום חב"ד אלבום חב"ד בישראל. ראה גם לקמן אגרת י'תתיג.