ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשפא

[כ"א אייר, ה'תשל"ג]

תתענין בתכניתה בשכונת קראונהייטס. תדבר בזה עם ועד היהודי דהשכונה – במה יכולים לעזור וכו'.

אזכיר עה"צ ותבש"ט וזכות ילדי בנ"י מסייעתה.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתבה של בת-שבע מאַנדעל מכ"א אייר ה'תשל"ג.

תתענין בתוכניתה: עזרה לילדים הזקוקים לחנוך מיוחד, יתומים.