ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשפה

כ"ז אייר

מר יצחק

[ רוסית], [תרגום חפשי]

מאשר הנני קבלת מכתבו. ימלא השי"ת כל משאלותיו לטובה.

אקוה שאין צורך להדגיש, שחיי היום יום בהתאם להוראות תורתנו הקדושה, הרי בנוסף להעיקר, שהיא הוראת השי"ת, היא גם מביאים גם את ברכות השי"ת בכל המצטרך, בגשמיות וברוחניות. ומובן מעצמו בעיקר – לקבל נחת אמיתי מהילדים, ולגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים.