ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשפח

[אייר ה'תשל"ג]

פשוט: 1) שגם ע"ז חלה ההוראה (וכמה פעמים) לדון בכיו"ב ביחד עם הנהלת הרשת.

2) אדרבא בזה – הנ"ל בתוקף ביותר, שה"ז נוגע ליחסים עם אגו"י בכלל ובכ"מ וק"ל.

3) ע"פ השמועות כאן: להרב גרוסמן שי' דמגדל העמק – קשרים טובים עם כו"כ באיזורו ואביו שי' בהנהלה דאגו"י (וכן הוא מכו"כ שנים) באיזו מידה ניצלו כ"ז ע"ע? למה (באם במידה קטנה)?


מהעתקה. נכתבה אל מו"ה יצחק גנזבורג. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה ט'תלח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן י'תתנ.

שגם ע"ז: ועדת הקליטה של אגו"י באחת העיירות שפועלים בה עסקני אנ"ש שי'.

ואביו שי' הרה"ג ר' ישראל.