ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשצב

ימי הספירה

מרת שרה פארלאגאשווילי

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

במענה למכתבה מיום ד' אייר -

יתן השי"ת, שהבעיות שכותבת אודותם יסתדרו לטובה.

פרטים כיצד לסדר פרנסה – בזה יש להתייעץ עם ידידים שיש להם נסיון בשטח זה.

אקוה, שאין צורך להדגיש, שחיי היום יום בהתאם להוראות תורתנו הקדושה, הרי בנוסף להעיקר, שהיא הוראת השי"ת, היא גם מביאים גם את ברכות השי"ת בכל המצטרך, בגשמיות וברוחניות. ומובן מעצמו בעיקר – לקבל נחת אמיתי מהילדים, ולגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים.