ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשצג

ימי הספירה

מר ו.  ברואי

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

באיחור רב קיבלתי את מכתבו, ואקוה שמאז נפתרה בעייתו.

יתן השי"ת שהסתדרותו תהי' באופן טוב. ומן הסתם אין צורך בהסברים ארוכים, שעבור יהודי, "הסתדרות טובה" משמעה לכל לראש שיהי' זה טוב מנקודת מבט רוחנית וגשמית, כי רק אז יש להסתדרות הגשמית את ערכה המלא.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור לעיל.