ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשצד

ימי הספירה

[ רוסית], להשמיט השם

[תרגום חפשי]

במענה למכתבו מראש חודש אייר, שבו כותב אודות תוכניותיו לעתיד,

הרי בגילו כעת הוא הזמן הקריטי להגברת הידע בתורה, נגלה וחסידות, היות שזה יהי' היסוד לכל החיים.

ואחרי המסירת נפש שאיפיינה את משפחתו בהיותה שם, אין ספק שהוריו יהיו שבעי רצון מהמשך לימודו בישיבה גם אם זה קשור עם קשיים עבורם. בפרט בשים לב שראה נסים גלויים בעובדת יציאת משפחתו משם. והרי זו סיבה נוספת ללמוד תורה בהתמדה ושקידה במקסימום של הזמן האפשרי.

יתן ה' שבכל האמור לעיל הכל יסתדר באופן הטוב ביותר.