ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תת

[ד' סיון, ה'תשל"ג]

מובן: 1) שאין נוסח דהתרפסות קטן לפני הגדול שייך בנדו"ד כלל. 2) באם פ' טועה ופוגע בציבור על לא דבר כלל – אין זה סיבה שיבקשו .. סליחתו הוא וכו'!!


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב בתאריך ד' סיון ה'תשל"ג, שהכינו אגודת חסידי חב"ד באה"ק לשלוח למר פנחס ספיר, שר האוצר דאז, שהתבטא בצורה מעליבה על חסידי חב"ד.