ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתיד

[כ"ו סיון, ה'תשל"ג]

כיון שעל ועד (כפר חב"ד) לדאוג לביסוס ולהתפתחות כפר חב"ד הן בגשם והן ברוח.

ב) שתכנית הנ"ל תסייע רבות לבסוס והתפתחות כפר חב"ד הן בגו"ר.

ג) נמצא פלוני שרוצה לקחת ע"ע חלק הארי בכל הנ"ל - מובן שצריך לעשות כל הנ"ל ובהוספה.


מהעתקה. לועד כפר חב"ד, בקשר למוסד חנוך לילדי בוכרה.