ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתכב

[י' תמוז, ה'תשל"ג]

במענה לשאלותי':

א) פשוט שאין כדאי להפריע ענין עקרי ויסודי – שלום בית – ע"י הענין שאינו באותה החשיבות כלל – מקום הדירה. ועל אחד מהם לשנות דעתו ולהסכים בלבב שלם לרצון השני ולעשות בהתאם.

ב) הנסיעה לחו"ל אינה כדאית כלל.

דיוק בעניני טהמ"ש.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב, מי' תמוז ה'תשל"ג.