ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתלא

[קיץ ה'תשל"ג]

כיון שלא ברא הקב"ה דבר אחד לבטלה – ולה ניתן חוש בהדרכה וחינוך – עלי' לנצל הקיץ לניצול חוש זה. ז.א. להיות בקעמפ (אמונה, או פרדס חנה, או שטרנברג וכיו"ב) באופן שכל הקיץ יופעל החוש שלה, ולתועלת הרבים ופשיטא שזה יהי' לתועלת שלה – בגו"ר.

ובודאי שה' יעזרה ותתגבר על כל המניעות וכו', ותבש"ט.

אזכיר עה"צ.

בנוגע לשנת תשל"ד – תחליט בחדש ההכנה אליו – אלול.


מצילום כתי"ק.

שלא ברא הקב"ה דבר אחד לבטלה שבת עז, ב.