ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתלה

ב"ה, י"ט תמוז, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

ארגון נשי ובנות חב"ד באה"ק ת"ו ע"י מ"צ

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם נתקבלה הידיעה ע"ד האסיפה בהשתתפות נציגות מהסניפים וההחלטה לערוך את הכנס השנתי העשירי בכ"ג מנחם אב בכפר חב"ד.

ובודאי תעשינה כל אחת מהן התלוי בה שיהי' הכנס בהצלחה מירבית בכמות ובאיכות גם יחד, כלומר במספר המשתתפות ובאיכות הענינים והפעולות, והעולה על כולנה שתהיינה תוצאות ממשיות להרחבת הפעולות באופן דמוסיף והולך ואור, וזכות הרבים מסייעתן.

והרי בכמה שטחים, ובמיוחד בחינוך בני ובנות ישראל, חלק הכי חשוב וזכות הכי גדולה לנשי ובנות ישראל, כמדובר ומודגש כמה פעמים.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן

מצו"ב העתק מכתב כללי שתוכנו שייך להאמור.


נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 439.

ע"ד האסיפה ראה גם לקמן אגרת י'תתנג.

מכתב כללי דלעיל אגרת י'תתכט.