ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתלט

כ"ג תמוז

 [ רוסית]

[תרגום חפשי]

מאשר הנני קבלת מכתבו.

יתן השי"ת שכל משאלותיו יתמלאו לטובה.

לפי מכתבו, אין צורך בהסברים ארוכים שחיי היום יום בהתאם להוראות תורתנו הקדושה, בנוסף לכך שאלה הם הרי מצוות השי"ת – מביאה עמה ברכות השי"ת בכל המצטרך, בגשמיות וברוחניות.

לעתים תכופות במקרים כאלה טוב לבדוק את כשרות התפילין והמזוזות, בפרט אם עבר זמן של יותר משנה שלא בדקו אותם.

בברכת הסתדרות טובה ובשורות טובות בכל האמור לעיל.