ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתנה

[ד' מנ"א, ה'תשל"ג]

1) שכו"כ מהמשפחה שי' מתנגדים בתוקף להטיפול עתה – בהלם (שאָק),

2) י"א שהפּילן החדשים הצליחו ביותר – כפי שכותבת,

3) בלאה"כ נתארך הענין כ"כ –

אין טעם לחפזון דוקא ע"י שאָק, וינסו בהפּילן הנ"ל.

ובטח כשתבאר להדר. המייעץ השאָק – שקשה לה לעמוד נגד לחץ המשפחה הרוצים בהפּילן וכו' – לא יקפיד ע"ז וישאר בידידות.

בדיקת התפילין והמזוזות.

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב מד' מנ"א ה'תשל"ג.

כדורים.