ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתסא

ב"ה, י"א מנחם אב, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

מוה"ר אברהם שי' הפטרמן

שלום וברכה!

בנועם, אף כי באיחור, נתקבל מכתב כת"ר מבשר טוב, ואין טוב אלא תורה, מהצלחת הכינוס-תורה שהי' במחנם הט' ומהתרשמותו הטובה של כת"ר וכל המשתתפים בו, כולל גם בני-נוער, בני-תורה, שבשורה נוספת בזה, שהרי אלו הם שבעתיד הקרוב יש לקוות שיקחו חלק פעיל בחיים הרוחניים של מקומם וסביבתם.

וכנ"ל ת"ח על גודל הנחת רוח שגרם על ידי בשורה זו, ובודאי מסרו מה[ת]רשמותם גם לעסקנים מארגני הכינוס, אשר זה יעודדם לפעולות דומות ונוספות להפצת היהדות האמיתית בסביבתם ביתר שאת וביתר עוז.

ויהי רצון שיקוים בכל או"א מאתנו, בתוככי כלל ישראל, בכל פעולות האמורות, מאמר חכמינו ז"ל: מי שיש לו מנה רוצה מאתים, השיג מאתים רוצה ארבע מאות, כלומר, כל [הישג] מעורר רצון ותשוקה [להישג] עוד יותר גדול.

בקשר עם האמור הנני מצרף בזה העתק מכתב כללי שיש לו שייכות לתוכן האמור.

בכבוד וברכה לבשורות טובות תמיד כל הימים.


ואין טוב אלא תורה אבות פ"ו מ"ג.

הכינוס-תורה ראה גם אגרת הבאה.

מאמר חכמינו ז"ל ראה קה"ר פ"א, יג. פ"ג, יו"ד. רמב"ן ובחיי ס"פ חיי שרה. ועוד.

מכתב כללי דלעיל י'תתכט.