ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתסה

י"א מנ"א

מרת ליובא

[ רוסית], ולהעביר הציון ל"נמען" שברוסית

[תרגום חפשי]

מאשר הנני קבלת מכתבה, אחרי הפסק ארוך, ותודה על הבשורות הטובות שכותבת אודותן.

יתן השי"ת, שגם בהסתדרותה הפרטית תוכל לכתוב בשורות טובות ובמהרה.

מן הסתם היא נוטלת חלק בפעילות נשי חב"ד בכפר חב"ד, בפרט בין המגיעים מאותה מדינה, הזקוקים במיוחד לקירוב הלבבות וכו'.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור לעיל.


אגרת נוספת אלי' – לעיל י'תשיז.