ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתסו

י"א מנ"א

מרת זלאטע שקולניק

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

במענה למכתבה מט"ו תמוז.

ימלא השי"ת משאלותי' לטובה ובמהרה.

מובן מעצמו, שיהודי צריך להשתדל ככל יכולתו לעשות את התלוי בו, וזה משמש ככלי המקבל את ברכות השי"ת.

בהכירי את בעלה, מן הסתם אין צורך להסברים נוספים בהנ"ל.

מן הסתם שומרת את המנהג הטוב לתרום לתוך הצדקה פושקע לפני הדלקת הנרות ביום ששי ובערבי חגים.