ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתסז

י"א מנ"א

מר מיכאל קימיאגרוב

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

מאשר הנני קבלת מכתבו

יתן ה' את מילוי משאלותיו לטובה, אודות אלה שכותב עליהם. וכשם שראה ניסי השי"ת בחייו, כך גם בעתיד יוכל לכתוב בשורות טובות.

ומובן מעצמו, שחיי היום יום לפי הוראות תורתנו הקדושה מביאים עמם ברכות ה' בכל המצטרך.