ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתסח

[י"ד מנ"א, ה'תשל"ג]

מה הכריח להכניס זה דוקא? הַכלו כל שאר הדברים שבאהקת"ו??!!

האומנם אף אחד מכל אלו שדנו בזה – לא עלה בדעתו ספק שאפשר שפרס השייך למבצע חב"ד ואדה"ז – אפ"ל אופנים וסוכריות וכו' אבל לא כדור רגל.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מו"ה ישראל לייבאוו, יו"ר צאגו"ח בארה"ק, מי"ד מנ"א ה'תשל"ג, אודות פעילויות חינוך עם ילדים קטנים. נדפס גם ב"התקשרות" גליון נא ע' 14. אגרות נוספות אליו – לעיל י'תשיט, ובהנסמן בהערות שם.

להכניס זה: במכתבו: דבר ראשון שלא מצא חן בעיני זה שהכניסו בתוך הפרסים כדורי רגל.