ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתעה

[מנ"א, ה'תשל"ג]

(1) מנהגי יום הולדת.

(2) ה"ז מצוה הראשונה בתורה. ולפלא גדול השאלה! ובפרט שלכל אדם ניתנו כל הכחות הדרושים לעמוד בכל הנסיונות.

(3) הובטחה – יגעת ומצאת.

(4) "הענין" חשוב – אבל כיון שהעצה במצבה עתה הוא (לא להגזים הדבר, ולא להגדיל המתח שלה, ולא למעט שימת לבבה להדרכת הקעמפּערס – ובמילא צ"ל) היסח הדעת מבעיות אלה, לכן תשתדל להפסיק כל מח' אלה ותעבוד ה' בשמחה.

(5) יסוד האמונה – השגח"פ ובמילא ה"ז מבטל כתבה.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מדריכה בקעמפּ.

ה"ז מצוה להביא ילדים לעולם.

יגעת ומצאת מגילה ו, ריש ע"ב.

"הענין" חשוב תיקון מדותי'.

כתבה רגש פחד ובדידות.