ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתעח

[ט"ז מנחם-אב, ה'תשל"ג]

להורות תיכף ע"ח דכאן 20% - כפי שדובר בהתועדות (אבל צ"ל על הבפועל ממש, ושיראה הנ"ל חשבון וכו').


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מו"ה ישראל לייבאוו, יו"ר צאגו"ח באה"ק, אודות הקייטנות שארגנו ברחבי הארץ כהוראת כ"ק אדמו"ר, והגירעון שעי"ז. וראה "התקשרות" גליון תד ע' 10 ואילך. אגרת נוספת אליו לעיל י'תשיט, ובהנסמן בהערות שם.

להורות: הוראה למזכירות, להורות לשלם 20% מההוצאות, מחשבון המל"ח בארה"ק.

כפי שדובר בהתועדות פר' מטו"מ, מברכים החדש מנ"א (לקו"ש חי"ג ע' 271 ואילך).