ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתפב

ב"ה, כ"ב מנ"א, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה דוב שי' טייכמן

שלום וברכה!

על מכתבו מיום ט"ו מנ"א עם המצורף הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לענות:

"כ"ק אד"ש מסכים לפרסם הקטע המצורף מו' תשרי, אבל יוסיפו שזהו הנחת השומעים - ולא רשימת אינה מוגה.

אין הזמן גרמא להגי' כדבעי - ולכן גם לא יזכירו ששאלני וד"ל" . . .

בברכת כט"ס

ב. קליין


נדפסה ב"מקדש מלך" ח"ד ע' שלג, וצילומה - שם ח"ג ע' לא.

הקטע המצורף מו' תשרי שיחת כ"ק אדמו"ר מיום ו' תשרי ה'תשל"א, כפי שהוכנה לקובץ "שערי תורה" (קרית גת, תשל"ג).

להגי' כדבעי מ"מ הוסיף בהמשך האגרת - 10 תיקונים לרשימה המצורפת של השיחה, כנדפס שם.