ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתפג

כ"ב מנ"א

 [ רוסית]

[תרגום חפשי]

במענה למכתבו – הפ"נ ייקרא על הציון בעת רצון.

יתן השי"ת שתהיינה אצלו בשורות טובות בכל מה שכתב אודותו, לכל לראש בענין הסתדרות טובה בארצנו הקדושה, טובה ברוחניות וגם בגשמיות, ובענין העיקרי – לגדל ביחד עם אשתו תחי' את ילידיהם תח' לתורה ולחופה ולמעשים טובים

בברכה לבשורות טובות בכל האמור.

להגיע לכאן לחגים במצבו אין לו מקום, ויברכו השי"ת עם משפחתו לשנה טובה ומתוקה בהיותו בארץ הקודש.