ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתפד

[כ"ג מנחם-אב, ה'תשל"ג]

בכל העיר וסביבותי' נשארו רק מתי מספר ביותר כשוחט וכיו"ב – ואיך זה יעזבם אפילו לזמן קצר ביותר? ואיך זה ידלג – אפילו לזמן קצר ביותר – לא להביא בפועל הזכות הכי גדול שיש לו להיות שם שוחט וכו'?


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב מכ"ג מנחם-אב, ה'תשל"ג.

נדפסה ב"זכרונות פון גולאג" ע' קפא, והוגהה ע"פ צילום כתי"ק, על בקשת מו"ה ברוך מרדכי ליפשיץ, השוחט ממאסקווא, ע"י חתנו מו"ה יוסף בער חזקלביץ, לבוא לנ.י. לביקור לביקור למשך חודש ימים.