ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתצב

[תחלת אלול ה'תשל"ג]

(1) אין ענין להקדים יציאה מאהקת"ו.

(2) אין כדאי, ובפרט ששואל והוא שנת הקהל, וכדאי שזוג' והילדים – שיחיו – יבקרו וילמדו פסוקים אחדים דפ' הקהל ע"י הכותל בחוהמ"ס.

(3) – לא לפרסם (עכ"פ לע"ע).

(4) אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מו"ה עזרא בנימין שוחט. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ז י'לג (ע' מח), ובהנסמן בהערות שם.

אין ענין להקדים: נסיעתו לבית חיינו.

אין כדאי לבוא עם בני ביתו. ברשימות הר"א וואלף (כ"א אלול): הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א עבור בננו בנימין שי' שבמקום לנסוע אל כ"ק אדמו"ר שליט"א עליו לבקר בכותל המערבי פעם בימי הסליחות ופעם בחוהמ"ס.

לא לפרסם ההוראה לנסוע לכותל בחוהמ"ס.