ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתצג

ב"ה, ב' אלול תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

במענה על ההודעה אודות מצבה,

השי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

במענה לשאלתה - מובן שתפקידה הראשון (גם במעלה) הוא לחנך (ביחד עם בעלה שי' - אביהם) את הילדים שי' בחינוך תורתי, ובכלל - בהנהגת הבית בתור עקרת הבית בדרך התורה והמצוה. ורק לאחרי זה ובאם לדעת רופא לא יגע זה במצב בריאותה - בא תפקיד ההוראה וההדרכה בבית ספר כשר.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.