ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתצד

[ג' אלול, ה'תשל"ג]

ההצעה בסוג תפסת מרובה (נוסף על האי בירור דהמצב הכלכלי באירלנד לאחרי חדשים ספורים – ועלול גם שינוי גדול).

ולמה לא יבחר (ע"ד הצחות) בזבח טוב ושלוה בו ולא – דוקא זבח גדול וללא מנוחת הנפש.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מו"ה הלל מעדאליע מג' אלול ה'תשל"ג. אגרות נוספות אליו – לעיל י'תשסב, ובהנסמן בהערות שם.

ההצעה: אודות קניית בתים במדינת אירלאנד. ראה גם לקמן אגרת י'תתצט.

תפסת מרובה ראה ר"ה ד, סע"ב. וש"נ.

בזבח טוב ושלוה בו עפ"י משלי יז, א.