ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתצו

[ח' אלול, ה'תשל"ג]

ישנם כו"כ ענינים שכל זמן שאין מדברים אודותם בשימת לב מיוחדה, אין אומרים שאולי יש בזה צד בלתי רצוי וכו' יש לעשותם – אבל הדיבור עצמו (הנ"ל) עושה אותם לדבר שיכול להביא – הפכו של תועלת. ולכן כדאי למצוא אשה שתתעסק בהנ"ל מכאן ולהבא.


מצילום כתי"ק, על גליון שאלת מחנך, מח' אלול ה'תשל"ג, אודות שיחות אישיות שמנהל עם תלמידיו, ואודות שיחה עם תלמידה שגרמה לביקורת לא נעימה.