ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתצז

ב"ה, ט' אלול, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

מח' רדיום, הדסה

שלום וברכה!

בזה הנני להודות לכ' בעד שימת לבבו להודיעני על דבר מצב הבריאות של . . .

בהזדמנות זו אאחל לו ולכל אשר לו כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בכלל, ובפרט שיצליח להביא ארוכה ורפואה לכל הפונים אליו.

ויהי רצון שיצליח גם בשטח רפואת הנפש של הנצרכים לזה, כלומר לחזקם בעניני אמונה ותורה ומצוות, ובתור רופא בודאי לא נצרך להסברה שבריאות הגוף ובריאות הנשמה תלויות זו בזו.

בכבוד ובברכה.


מהעתקה.

ד"ר קרסנוקוקי דניאל.