ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתצט

[י"ב אלול, ה'תשל"ג]

במענה לשאלתו עוה"פ בנוגע לקני' וכו' – אף שאיני מוצא במכתב זה כל מענה להחשש מה יארע באם אנגלי' תצא משם בעתיד הקרוב וכו' –

כיון שמוצא כו"כ טעמים לקנותה וכו' – יתייעץ עם ידידים שבאירופא.

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב הרב הלל מעדאליע, מי"ב אלול ה'תשל"ג, אודות קניית בתים במדינת אירלאנד. אגרות נוספות אליו – לעיל י'תשסב, ובהנסמן בהערות שם.

בהמשך לאגרת י'תתצד דלעיל.