ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקד

ב"ה, ט"ו אלול תשל"ג

להנהלות ישיבות חב"ד וכוללי חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בודאי הגיעתכם שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א משבת קודש מטו"מ מברכים מנ"א תשל"ג ע"ד הוצאת לאור חדו"ת מחברי הכולל, תלמידי הכתות הגבוהות מהישיבות ואשר גם תלמידי הכתות הצעירות יוציאו לאור מה שמקשים ושואלים הם בפלפולא דאורייתא.

ובבקשה לאשר תומ"י קבלת מכתבנו ולהודיע מהנעשה בהנ"ל, ות"ח למפרע.

בברכת כוח"ט,

מזכיר


פורסם במכתב-חוזר של אגוח"ח באה"ק – "מכתב שנתקבל ממזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א". נדפסה ב"מקדש מלך" ח"ד ע' שלב.

שיחת נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 274-273.