ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקז

[מברק לקראת ח"י אלול, ה'תשל"ג]

המשתתפות בכנס נשי ובנות עולי גרוזיא ובוכארא שתליט"א

ברכה ושלום!

בעמדינו בסמיכות ליום סגולה ח"י אלול, יום הולדת שני המאורות הגדולים, הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן,

בודאי תתעורר כל אחת מהמשתתפות והכנס בכללו להחליט ללכת בדרך שהורונו,

חיי יומיום יהדותיים באמת וחדורים חיות חסידותי –

בהנהגת הבית ובטהרת המשפחה ובחינוך הילדים ובחינוך עצמן ובצניעות,

והשם מלכנו יצליחן בכל האמור

ובפרט שהמלך עתה בשדה ומקבל בסבר פנים יפות כל הרוצה לקבל פניו, כביכול.

בברכת הצלחה ולכתיבה וחתימה טובה,

מנחם שניאורסאהן


יום הולדת . . הגדולים ספר השיחות ה'תש"ג ע' 141 ואילך.

שהמלך עתה בשדה לקו"ת ראה לב, ב.