ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקיד

כ' אלול

מרת עלקא

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

היא כותבת אודות ליובא שניאורסון, שהי' גר בסברדלובסק, נכד של הרבי מליובאוויטש. אך ממכתבה לא ברור מאיזה רבי מליובאוויטש. נראה שנכד אין פירושו דור שלישי. אולי כשתוכל בעתיד תכתוב בדיוק יותר אודות איזה רבי מליובאוויטש כתבה במכתבה.

מן הסתם ידוע לה שבארץ ישראל יש גם כן ראשי משפחת שניאורסון, ואולי שמעה, שלא מזמן הי' כנס צאצאי מייסד משפחת  שניאורסון, שאורגן על ידי הרב ש. א. הלפרין, אשר על ידו תוכל להתקשר עם בני משפחה אחרים. כתובתו: הרב...


כדלעיל אגרת י'תרלב.