ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקטו

[כ"א אלול, ה'תשל"ג]

כיון שבשטח דהולדת ילדים - מתחדשים כו"כ ענינים - כדאי שיבקרו עוה"פ רופא מומחה בזה המתענין בחדשות שבזה.

דיוק ככל הדרוש בעניני טהרת המשפחה.

באם כפשטות לשונו - זוג' תי' עוסקת במחקר השייך לראַדיא כדאי לברר - הַאין זה מזיק להנ"ל וכו'.

השמות ואזכיר עה"צ.

לדבר אתי פא"פ - תפוס למשך זמן רב וגם אין צורך.


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב מכ"א אלול ה'תשל"ג.