ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקטז

[כ"ג אלול תשל"ג]

כח המושך והמחזיק וכו' דכל ישיבה – הם הר"מ והמשפיעים וההנהלה (הַמתמסרים לטובת התלמידים, והמעונינים שיַמשיכו הת' בישיבה מתוך שביעות רצונם ושישגשגו בה ואינם חסים על טרחתם וזמנם ומרצם וכו', ועושים ככל התלוי בהם שיתוספו עוד ת', - כי כשאין הוספה בא גרעון. וק"ל).

מהנ"ל מובן כי כשנראה להת' שכהנ"ל חסר, ובפרט כשמביאים הוכחות ממעשים בפועל (יותר נכון – מהעדר מעשים ראוים לשם זה) במשך כו"כ שנים

אין עצה אחרת – כ"א להוכיח להת' שכהנ"ל הוא בשלימותו (לא ע"י דיבורים, כ"א ע"י מעשים בפועל).


מהעתקה. מענה למכתב מהנהלת אחת הישיבות, מכ"ג אלול ה'תשל"ג, אודות התלמידים שעוזבים הישיבה.