ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקיח

[כ"ו אלול, ה'תשל"ג]

(1) בכלל – כבר עניתיו. אין כדאי להחליף הרופא. הוספת אשתו תי' בבטחונה בהשם – תוסיף בברכותיו וגם תמהר ביאתן. ובפרט שאין כל יסוד לחששות שלה.

(2) אזכיר עוה"פ עה"צ.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מכ"ו אלול ה'תשל"ג, אודות זוגתו שסובלת אחר הלידה מהרגשות של פחד ויאוש.