ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקיט

[כ"ז אלול, ה'תשל"ג]

כהנ"ל הרי נוגע למעשה רק לאחרי חזרתה לאהקת"ו ובנתיים – הרי תתחדש שנה חדשה וכוח"ט בכל הנוגע לכאו"א – ולכן תעשה כל התלוי בה שתיכתב ותיחתם לטובה בריבוי – כולל גם החלטה בהנ"ל לטוב – ותחליט בחזרתה.


מצילום כתי"ק, על גליון שאלה מכ"ז אלול ה'תשל"ג, אודות הצעת שידוך בארה"ק לבחורה שהגיע לכאן לחגים.