ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקכ

כ"ז אלול

מר ישראל

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

מאשר הנני קבלת מכתבו.

ימלא השי"ת כל משאלותיו לטובה, ובמיוחד קבלת נחת אמיתית מהילדים במידה מלאה, כולל זה שכל אחד מהם וכל אחד מאתנו יחי' את חיי היום יום בשמירת מסורת עמנו, ולעשות כל זה מתוך שמחה ומתוך התעוררות, תוך הכרה והודאה להשי"ת על שנתן לנו את התורה, שהיא מורה את דרך החיים עבור כל אחד, ולא רק במקרים מיוחדים כמו יום כיפור וכיו"ב, אלא בחיי היום יום, בהתאם לדברי החכם מכל אדם – נר מצוה ותורה אור.

מובן מעצמו, שכל הכתוב לעיל מתייחס גם לילדיו, ובפרט שהם הגיעו לארץ הנקראת ע"י כל העמים בשם "ארץ הקודש", בתחילת חייהם העצמאיים.


לדברי . . אור משלי ו, כג.