ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקכא

[כ"ח אלול, ה'תשל"ג]

נת' ות"ח ת"ח. בודאי מצטרפים לכהנ"ל גם הבאים עתה (ומחר וכו') וברוב עם הדרת מלך מה"מ הקב"ה כהודעת חז"ל - ואשרי חלקם (וחלקן - דנשי ובנות שתליט"א).


מהעתקה. מענה לאורחים שבאו לבית חיינו, המשתתפים בשיעורי הלימוד (ע"פ המדובר בהתוועדויות דח"י אלול וש"פ נצו"י). ראה גם לקמן אגרת י'תתקכז.

וברוב עם הדרת מלך משלי יד, כח. ברכות נג, א ובכ"מ.